Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Slavonice 100,8 MHz/1 kW a lhůtou pro doručení žádostí dne 24. května 2007 do 16.00 hod.

Věc: nařízení konání veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Slavonice 100,8 MHz/1 kW.

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasové vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Slavonice 100,8 MHz/1 kW. Veřejné slyšení se koná dne 11. září 2007. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla Termín konání veřejného slyšení
BROADCAST MEDIA, s.r.o. Radio Beat Říčanská 3/2399, 101 00 Praha 10 11. září 2007
v 15.00 hod.
Česká rozhlasová s.r.o. Rádio Paráda 94,5 FM Staré Sedlo 96, 398 07 Orlík nad Vltavou 11. září 2007
v 15.15 hod.
V Praze dne 18. července 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání