Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě České Budějovice 101,2 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 22. ledna 2007 do 16.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

lhůtu pro doručení žádosti: 22. ledna 2007 do 16.00 hod.
spisová značka: 2006/900/bar/BME
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: České Budějovice 101,2 MHz/200 W
souřadnice WGS 84: 14E2822 / 48N5855
nadmořská výška 386 m
výška středu antény nad zemí 30 m
polarizace antény vertikální
územní rozsah vysílání: Kmitočet je určen k pokrytí Českých Budějovic a blízkého okolí.
Podle teoretických výpočtů bude odhadem signálem zásobeno asi 122 tisíc obyvatel.
V Praze dne 19. prosince 2006

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání