Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v lokalitě České Budějovice 101,2 MHz/200 W a lhůtou pro doručení žádostí dne 22. ledna 2007 do 16.00 hod.

Věc: nařízení konání veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 101,2 MHz/200 W

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasové vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 101,2 MHz/200 W. Veřejné slyšení se koná dne 11. dubna 2007. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Krátká 10, 100 00 Praha 10. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla Termín konání veřejného slyšení Záznam
Simple Media s.r.o. SIMPLE Music radio Branišovská 187/16
PSČ 143 00 Praha 4
11. dubna 2007
v 13.30 hod.
WMA
BROADCAST MEDIA, s.r.o. Radio Beat Říčanská 3, č.p.2399
PSČ 101 00 Praha 10
11. dubna 2007
v 13.50 hod.
WMA
Posázavské rádio, s.r.o. Radio Hey České Budějovice Králodvorská 1081/16
PSČ 110 00 Praha 1
11. dubna 2007
v 14.10 hod.
WMA
Campus Media s.r.o. Rádio A Vaníčkova 7
PSČ 160 17 Praha 6
11. dubna 2007
v 14.30 hod.
WMA
V Praze dne 16. března 2007

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání