Licenční řízení o udělení licence k provozování zemského analogového regionálního televizního vysílání v lokalitě Praha-Strahov, 28. kanál a lhůtou pro doručení žádosti 10. července 2006 do 16.00 hod.

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni vyhlásila dne 13. června 2006 podle ustanovení 15 odst. 1 zákona Č. 231/2001 Sb. řízení o uděleni licence k provozováni zemského analogového regionálního televizního vysílání, spisová značka 2006/398/zab a stanovila:

lhůtu pro doručení žádosti: 10. července 2006 do 16.00 hod
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
územní rozsah vysílání: je určen souborem technických parametrů 28. kanálu Praha-Strahov
soubor technických parametrů: Praha-Strahov, 28. kanál
Souřadnice WGS 84: 14E2233 / 50N0448
Nadmořská výška: 350 m n.m.
Výška středu antény nad zemi: 65 m
Maximální vyzářený výkon (ERP): 400 W
Ofset: 8P
Hlavni směry vyzařování: D
Polarizace antény: H
V Praze dne 16. června 2006

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání