Licenční řízení o udělení licence k provozování zemského analogového regionálního televizního vysílání v lokalitě Praha-Strahov, 28. kanál a lhůtou pro doručení žádosti 10. července 2006 do 16.00 hod.

Věc: nařízení konání veřejného slyšení v řízení o udělení licence k provozování zemského analogového regionálního televizního vysílání v lokalitě Praha-Strahov, 28. kanál

Podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. nařizuji slyšení účastníků licenčního řízení o udělení licence k provozování zemského analogového regionálního televizního vysílání v lokalitě Praha-Strahov, 28. kanál. Veřejné slyšení se koná dne 29. srpna 2006. Místem konání veřejného slyšení je sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Krátká 10, 100 00 Praha 10. Předmětem jednání je projednání otázek v souladu s § 16, odstavci 2 a 4 zákona č. 231/2001 Sb.

Termíny konání veřejného slyšení jednotlivých účastníků:

Účastník licenčního řízení Označení (název) programu Adresa sídla Termín konání veřejného slyšení
United Teleshop s.r.o. TOP TV Malostranské náměstí 23/37
110 00 Praha 1
29. srpna 2006
v 13.30 hod.
V Praze dne 26. července 2006

Ing. Václav Žák
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání