Licenční řízení o udělení licence k provozování zemského analogového regionálního televizního vysílání v lokalitě Praha-Strahov, 28. kanál a lhůtou pro doručení žádosti 10. července 2006 do 16.00 hod.
Informace pro žadatele ve vyhlášeném licenčním řízení
 • Formulář žádosti o udělení licence najdete formuláře žádostí
 • Požadované náležitosti včetně formuláře žádosti je třeba dodat v listinné podobě a v elektronické podobě.
  listinná podoba
  • 1 kompletní originál s doklady
  • 15 kopií formuláře žádosti a údaje podle části II. formuláře žádosti
  elektronická podoba
  • 2 kopie na datových nosičích.
   Elektronická verze slouží k rychlejšímu prostudování a dohledání konkrétní informace v rámci projektu a žádosti.
  Žádáme Vás o zpracování a řazení elektronické podoby do 3 souborů následujícím způsobem:
  1. soubor: Vyplněná elektronická verze formuláře "Žádost o udělení licence"
  2. soubor - k části I. formuláře žádosti: Požadované doklady a informace naskenujte do jediného souboru nejlépe ve formátu PDF, případně pak MultipagesTIFF (Black&White 200dpi). Skenování do formátu PDF včetně vícestránkových dokumentů v jednom souboru standardně podporuje většina skenovacích programů, do formátu TIFF pak i základní aplikace Windows 9x "Imaging for Windows".
  3. soubor - k části II. formuláře žádosti: U souborů typu Microsoft Word použijte výhradně písma (fonty) Arial, Arial Narrow, Courier nebo Times New Roman, které jsou základní součástí operačního systému Microsoft Windows 98 a vyšší. Datové soubory mohou být uloženy na kompaktním disku (CD-R/CD-RW) nebo na disketách 3,5" (nejlépe ve dvou kopiích z důvodu poruchovosti disketových médií).
 • Výše správního poplatku za podání žádosti je uvedena v části Základní normy - Sazebník správních poplatků. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k žádosti.