Přehled přestupků
Přehled přestupků zpracovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, ústředním správním úřadem v souladu s § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon“) a v rozsahu stanoveném § 110 odst. 2 zákona.

Přehled zahrnuje souhrnně všechny skutkové podstaty na úsecích státní správy, které spadají do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.