Ing. Ladislav Šincl
Ing. Ladislav Šincl
Osobní údaje
 • Narozen - 20. 9. 1965
 • Stav - ženatý, dvě děti (Kateřina a Ondřej – Ladislav)
 • Bydliště - Karviné
Pracovní zkušenosti
 • 2006 – 2017
  • poslanec parlamentu ČR
  • místopředseda rozpočtového výboru
  • místopředseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
  • člen Rady SFŽP, OPŽP
  • člen Výboru pro životní prostředí
  • člen Stálé delegace Parlamentu OBSE
 • 1998 – 2006 Statutární město Karviná, 1. náměstek primátora
 • 1997 - 1998 IPB Pojišťovna, a. s., manager
 • 1992 - 1996 Investiční a poštovní banka a. s.
 • 1989 - 1992 Poldi Kladno a. s.
Vzdělání
 • 1980 - 1984 SEŠ Orlová
 • 1984 - 1988 VŠE Praha, fakulta národohospodářská
 • 2019 - 2021 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta