Aleš Rozehnal
Aleš Rozehnal
Narozen v roce 1952 v Praze, pokřtěn Aleš Vojtěch Matěj Jiří. Oba jeho rodiče byli výtvarní umělci - akademičtí sochaři.

Je vdovec, jeho žena Hana byla výtvarnice a restaurátorka a zemřela v roce 1999. Žije se svými dvěma dcerami.

Po absolvování šperkařské SUPŠ v Turnově pracoval do roku 1978 v Klenotnickém ateliéru Ústředních uměleckých řemesel Praha jako klenotník, potom ve výrobním uměleckém družstvu Soluna Praha jako technolog výroby a vedoucí vývoje a od roku 1980 ve Státních restaurátorských ateliérech Praha vedl ateliér restaurování drahých kovů. Od roku 1982 je ve svobodném povolání jako výtvarný umělec.

Od roku 1977 se zúčastnil řady výstav u nás i v zahraničí. V roce 1978 získal Čestné uznání a v roce 1981 Bronzovou medaili za design šperku na mezinárodní výstavě v Tokiu jako první Čech v historii. Měl několik samostatných autorských výstav. Kromě šperku se zabývá plastikou a kresbou a v současnosti nejvíce malbou.

Výrazně se věnoval propagaci současného umění od roku 1990, kdy na jaře založil - Galerie R (Rozehnal), která od doby vzniku uspořádala skoro stovku výstav současného umění a řadu dalších akcí. Uspořádal také první aukci českého současného umění v roce 1992.

V jeho galeriích v Nuslích v Táborské ulici, u Vltavy ve Vítězné ulici a na Pražském hradě ve Zlaté uličce vystavovalo a prodávalo svá díla několik stovek umělců a za dvacet let je navštívilo velké množství návštěvníků. Svou galerijní činnost ukončil po dvaceti letech v roce 2010.

V roce 1990 se stal kooptovaným poslancem MNV jako člen OF a byl zvolen předsedou MNV, následně pak místostarostou a starostou.

Je zakládajícím členem ODS, ve které vykonával do roku 2006 řadu různých funkcí. Ve volbách v roce 1998 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky a po čtyři roky pracoval ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byl členem Kulturního podvýboru a místopředsedou Podvýboru pro mediální legislativu. Kromě jiného se výrazněji zabýval autorským právem, médii a ochranou kulturního dědictví. V následném volebním období nahradil Václava Klause po jeho zvolení prezidentem České republiky v Poslanecké sněmovně a to do roku 2006.

V roce 2006 byl zvolen členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.