Doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc.
Daniel NOVÁK
Osobní údaje
 • Narozen: 10. července 1952 v Praze
 • Povolání: vysokoškolský učitel, advokát
 • Bydliště: Praha
 • Stav: ženatý, tři děti
Pracovní zkušenosti
 • 1975-2000 řidič tramvají
 • 1977-1978 výrobní dispečer
 • 1978-1981 středoškolský učitel
 • od r. 1981 vysokoškolský učitel
 • 1991-1994 advokátní koncipient
 • od r. 1994 advokát
Vzdělání
 • 1971-1976 České vysoké učení technické, kybernetika
 • 1981-1983 Univerzita Karlova, vysokoškolská pedagogika
 • 1985-1987 České vysoké učení technické, učitelství odborných předmětů
 • 1986-1991 Univerzita Karlova, právo
 • 1989 vědecká hodnost
 • 1994 advokátní zkouška
 • 1998 habilitace
Další činnosti, zájmy
 • 1991-2005 člen výboru České advokátní komory pro výchovu a vzdělávání
 • 1999-2000 člen Ústřední volební komise
 • od r. 2004 školitel pro doktorské studijní programy
 • od r. 2005 člen vědeckých výborů mezinárodních konferencí
 • od r. 2008 garant pro bakalářské a magisterské studijní programy
 • Publikace: autor nebo spoluautor cca 130 domácích či zahraničních publikací (celostátní učebnice a metodické příručky pro české a slovenské základní školy, středoškolská a vysokoškolská skripta, vysokoškolská učebnice, vědecké a odborné články v časopisech a sbornících, vědecké monografie a studie, osvětové příručky)