JUDr. Dalibor Matulka
JUDr. Dalibor Matulka Osobní informace
Narozen 12. 7. 1953 v Brně; ženatý
Předchozí zaměstnání

1972 – 1973
Průmyslové stavby Brno, dělník v rámci tzv. nultého ročníku VŠ

1975 – 1976
Státní divadlo Brno, dělník, před nástupem základní vojenské služby

1978 – 1985
Krajský ústav národního zdraví Brno, vnitropodnikový kontrolor

1986 – 1991
Městský ústav národního zdraví, hlavní kontrolor

1991 – 1992
Centrum dětských odborných zdravotních služeb, právník

1992 – 2002
ČNR, poté Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, poslanec

od 2002
Nejvyšší soud ČR, asistent soudce

Vzdělání
1968 – 1972
gymnázium Brno

1972 – 1973
„nultý ročník“ VŠ

1973 – 1975
Právnická fakulta UJEP Brno, denní studium, z osobních důvodů ukončeno po 2. ročníku

1979 – 1984
Právnická fakulta UJEP Brno, studium při zaměstnání, ukončeno státní zkouškou

1985
rigorózní zkouška, získání titulu JUDr.

Odborná zkušenost
1978 – 1991
KÚNZ a MÚNZ Brno: praxe ve vnitropodnikové kontrole v rozpočtových organizacích, hlavní náplň práce jednak provádění periodických revizí, hospodaření zdravotnických zařízení, jednak agenda vyřizování stížností občanů

1992 – 2002
ČNR a PSP ČR: poslanec, člen ústavně právního výboru, mandátového a imunitního výboru, do roku 1998 člen Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, v letech 1999 – 2001 člen vládní komise pro otázky vztahu státu a církví

Jazyky
pasivně angličtina, ruština