JUDr. Kateřina Kalistová
Kateřina Kalistová
Narozena
 • 11.4.1975 v Praze
Vzdělání
 • Právnická fakulta UK v Praze
  • rigorózní zkouška z finančního práva 2007
  • ukončení řádného studia 2003
   University of Watterloo, Canada - ESL program – studium anglického jazyka 2002
   Puškinův institut ruského jazyka, Rusko - studium ruského jazyka 2003
Stáže
 • Česká centra, Rusko – Moskva 2005
Praxe
 • Nadační fond Impuls - výkonná ředitelka 2008 - 2009
 • Ministerstvo kultury – náměstkyně 2006-2007
  • živé umění a knihovny
  • církve a náboženské společnosti
  • regionální a národnostní kultura
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí 2005 – kabinet ministra – příprava podkladů pro jednání vlády
 • Nadace Lvíče – ředitelka 2001 –2005 - podpora a ochrana dětí a nezletilé mládeže
 • Filmový festival pro děti a mládež Zlín 2002 – 2005 – tajemnice prezidenta festivalu
 • Právní praxe – v advokátních kancelářích během studia právnické fakulty
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk (FCE – A grade)
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk (maturita)
 • Španělský jazyk (pasivně)
Stav
 • vdaná, 3 děti (Anna, Tamara, Jáchym)
Zájmy
 • rovné příležitosti, ochrana základních lidských práv a svobod, mezikulturní dialog
 • hory, četba, sport