Mgr., MgA. Dana Jaklová
Dana Jaklová
Osobní údaje
 • Nar. 3. 12. 1956 v Praze
Pracovní zkušenosti
 • 30 let praxe v médiích, 15 let redaktorkou ve veřejnoprávním rozhlase, 7 let parlamentní zpravodajkou v soukromém internetovém a televizním médiu, 6 let v Radě ČRo.
 • 1980 - Československý rozhlas – zahraniční vysílání, francouzská redakce, redaktorka
 • 1981 – Divadelní a literární nakladatelství DILIA – asistentka
 • 1982-93 – Československý rozhlas (později Český rozhlas) – stanice Praha - redakce zábavy, redaktorka, autorská tvorba i v redakci dětí a mládeže
 • 1993 – Český rozhlas – stanice Radiožurnál, redaktorka kulturního zpravodajství
 • 1997 – Český rozhlas – stanice Radiožurnál, redaktorka politického zpravodajství
 • 2004-2011 – Česká média – internetový deník, parlamentní zpravodajka, současně i pro RTA
 • 2008-2009 – Univerzita Jana Ámose Komenského – pedagog – obor Média veřejné služby
 • 2009 - nyní - OSVČ
Vzdělání
 • 1971-75 – gymnázium – humanitní větev
 • 1975-76 – jazyková škola – roční abiturientské studium – francouzština
 • 1976-80 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – čeština-franouzština
 • 1983-88 – divadelní fakulta AMU – obor dramaturgie – dálkové studium
Další činnosti, zájmy
 • 1980-85 – amatérský soubor – Divadlo v uvozovkách, vedoucí souboru, autorka, režisérka, herečka
 • 2010 - dosud – dobrovolnice v Domově seniorů Centra sociálních služeb Praha 2