Rozpočet Rady na rok 2021
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 5 950,00        
Výdaje celkem 68 215,10        
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 38 394,66        
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 632,91        
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 20 662,46        
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 977,40        
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 445,91        
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 900,00