Rozpočet Rady na rok 2019
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 4 550,00        
Výdaje celkem 1 500,00        
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 36 650,49        
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 570,16        
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 19 012,24        
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 461,17        
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 411,65        
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 900,00