Úřední deska

29. června 2016 | Správní řízení

Dne 27. června 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 4953/2016) provozovatele Gama media, s. r. o. … více >>

Dne 27. června 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 4953/2016) provozovatele Gama media, s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně v osobách jednatelů společnosti a s tím související změně společenské smlouvy. << méně

Zobrazit přiložený soubor

29. června 2016 | Správní řízení

Dne 22. června 2016 bylo Radě doručeno doplnění (č.j. 4864/2016) žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA… více >>

Dne 22. června 2016 bylo Radě doručeno doplnění (č.j. 4864/2016) žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně se změnou stanov provozovatele. Požadovaná změna stanov spočívá v přenesení pravomoci volit členy představenstva z valné hromady na dozorčí radu. Žadatel doplnil kompletní navrhované znění stanov. << méně

Zobrazit přiložený soubor

29. června 2016 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Pelhřimov 99,6 MHz/100 W a Hodonín-Doly 105,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. července 2016. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 20151028. << méně

Zobrazit přiložený soubor

22. června 2016 | Výběrové řízení

Vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 22. června 2016 vyhlásil výběrové řízení … více >>

Vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 22. června 2016 vyhlásil výběrové řízení na služební místo odborného rady Oddělení licencí a registrací Odboru rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. << méně

Zobrazit přiložený soubor

22. června 2016 | Výběrové řízení

Vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 22. června 2016 vyhlásil výběrové řízení … více >>

Vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 22. června 2016 vyhlásil výběrové řízení na služební místo odborného rady Oddělení rozhlasového vysílání Odboru rozhlasového vysílání a licencí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

23. června 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 12. zasedání konaného dne 21. 6. 2016 více

22. června 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 11. zasedání, konaného dne 7. 6. 2016 více

9. června 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 11. zasedání konaného dne 7. 6. 2016 více

8. června 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 10. zasedání, konaného dne 17. 5. 2016 více

7. června 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva - Stanovisko RRTV k údajné manipulaci ve zpravodajství televize Prima více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Rada se představuje

Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Martin Bezouška Mgr. Martin Bezouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Jehlička Mgr. Václav Jehlička

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 27.7.2015)

Další členové Rady >>