Zápis 3. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 7. – 9. února 2006
Přítomní radní:Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Macková, Matulka, Novák, Ondrová, Pejřil, Pospíchal, Šenkýř, Vaculíková, Žák
Omluveni:Pospíchal – 8.2 – odpoledne, 9.2. celý den, Gomba – 8.2. - odpoledne, Vaculíková - 8.2. – odpoledne, Pejřil – 9.2. – celý den, Matulka – 9.2. – celý den, Macková – 9.2. – celý den
Ověřovatel:Bartoš
Připravili:předseda Pospíchal, místopředseda Šenkýř, místopředseda Novák, vedoucí Úřadu Bartoš
Zapsal:Bartoš
Ověřil:Bartoš
Předsedající:předseda Pospíchal, místopředseda Novák

- Schválení programu 3. zasedání Rady
Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

NAŘÍZENÁ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

1. FATEM – TV, a.s. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/15/06
Rada odkládá na příští zasedání.

2. EMURFILM, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/28/06
Rada odkládá na příští zasedání.

3. Studio CLIPPER s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/29/06
Rada odkládá na příští zasedání.

4. GIMI, spol. s r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/30/06
Rada odkládá na příští zasedání.

5. V + J s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/31/06
Rada odkládá na příští zasedání.

6. Českomoravská televizní, s.r.o. – stanovení územního rozsahu zemského digitální vysílání – FTV Prima, spol. s r.o. účastník řízení – řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. – nařízené ústní jednání LO/32/06
Rada odkládá na příští zasedání.

7. Karneval Media s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání v kabelových systémech v DVB–C – změna časového rozsahu vysílání registrovaného programu XXX Xtreme – rozšíření vysílání od 05:00 – 23:00 h (24 h denně) – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – nařízené ústní jednání LO/40/06
Rada neregistruje provozovateli Karneval Media s.r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu časového rozsahu vysílání registrovaného programu XXX Xtreme spočívající v rozšíření vysílání v čase od 05:00 do 23:00 h na 24 h denně a určeného k šíření výhradně prostřednictvím kabelových systémů v DVB-C za podmínek zabezpečení příjmu programu XXX Xtreme proti nekontrolovatelnému příjmu dětmi a mládeží, výsledek hlasování 6 – 2 – 1

ODLIŠNÉ STANOVISKO Petra Koláře, Daniela Nováka a Jiřího Šenkýře
dle čl. 7 Jednacího řádu:

Považujeme za nesprávné, že Rada nepřijala usnesení, které mělo zamítnout žádost ve věci programu XXX Xtreme. Máme zato, že není možno šířit pořady, které by mohly „vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii“, neboť by docházelo k porušování čl. 7 Evropské úmluvy o přeshraniční televizi (57/2004 Sb. m.s.) jakož i § 32, odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

8. EVROPA 2, spol. s r.o. / Rádio Evropa 2 – Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/013/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Frýdek-Místek – centrum 95,4 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

9. EVROPA 2, spol. s r.o. / Rádio Evropa 2 – Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/014/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Blansko – Olešná 94,6 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

10. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/015/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb – Špitálský vrch 94,9 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

11. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/019/06
Rada nevydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod – Králov 88,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb, výsledek hlasování 7 – 0 – 1

12. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/018/06
Rada nevydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 7 – 0 – 1

13. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/017/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 90,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování
8 – 0 – 0

14. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/016/06
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Prachatice – Šibeniční vrch 89,3 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

15. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/010/06
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jablunkov – Zápolí 93,2 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

16. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/011/06
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Náchod – Babí 103,1 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

17. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/012/06
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo – Kraví hora 94,9 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

18. Josef Hejl / Radio Rubi – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/008/06
Rada vydává provozovateli Josefu Hejlovi souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice - Habří 95,6 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

19. RNDr. Pavel Foretník / Radio Haná – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/009/06
Rada vydává provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice - Habří 96,2 MHz/300 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

20. RADIO METUJE, s.r.o. / RÁDIO METUJE – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/020/06
Rada vydává provozovateli RADIO METUJE, s.r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov - Šibeniční vrch 97,0 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování
12 – 0 – 0

21. Broadcast Media s.r.o. / Radio Beat – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/021/06
Rada vydává společnosti Broadcast Media s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Liberec - Vratislavice 107,8 MHz/24 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

22. Český rozhlas / ČRo 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/022/06
Rada stanovuje Českému rozhlasu soubor technických parametrů Třebíč – jih 90,1 MHz/200 W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

23. Ultravox, s.r.o. – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – žádost o koordinaci kmitočtu a následné vyhlášení licenčního řízení – na vědomí
TO/024/06
Rada bere na vědomí, že kmitočet Praha – centrum 94,1 MHz/500 W dle sdělení ČTÚ nelze využít z důvodu neslučitelnosti se stávající sítí VKV vysílačů, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

24. Radio Proglas, s.r.o. / Radio Proglas – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna územního rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti TO/023/06
Rada neuděluje provozovateli Radio Proglas, s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení vyzářeného výkonu u kmitočtu Brno – Hády 107,5 MHz/2,88 kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (neslučitelnost s leteckou navigační službou), výsledek hlasování 12 – 0 – 0

25. RNDr. Pavel Foretník / RADIO HANÁ – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti TO/025/06
Rada neuděluje provozovateli Pavlu Foretníkovi souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Olomouc 88,5 MHz/300 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (silné rušení užitečného signálu stávající sítí VKV vysílačů), výsledek hlasování 12 – 0 – 0

26. RADIO MORAVA, s. r.o. / Kiss Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – zamítnutí žádosti TO/026/06
Rada neuděluje společnosti RADIO MORAVA ,s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Šumperk – Kolšov 96,5 MHz/1 kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (nárůst rušení ve stávající sítí VKV vysílačů vlivem vyšších efektivních výšek), výsledek hlasování 12 – 0 – 0

27. Český rozhlas / ČRo Region Střední Čechy– rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – zamítnutí žádosti TO/027/06
Rada bere na vědomí zamítavé stanovisko ČTÚ ke koordinaci změn vyzářených výkonů kmitočtů Mladá Boleslav – Doubek 100,3 MHz, Kladno – hotel 100,5 MHz, Rakovník – Louštín 100,4 MHz a Příbram – Drahlín 100,0 MHz, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI

- programová nabídka

28. RADIO BONTON a.s./ Radio DeeJay - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna názvu programu – předchozí souhlas - řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb. LO/4/06
Rada vydává provozovateli Radio Bonton a.s. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně názvu programu na Radio Bonton, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

29. NOEL, v.o.s./Info Čejč, Info Hovorany – televizní a převzaté vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – 1) ukončení televizního vysílání programů Info Čejč a Info Hovorany – zánik platnosti části licence – 2) a) změna programové nabídky – předchozí souhlas; b) ukončení převzatého vysílání v Čejči a Hovoranech – zrušení části registrace – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/39/06
1) Rada bere na vědomí, že provozovateli NOEL, v.o.s.zanikne dne 31. března 2006 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu Info Čejč pro katastrální území Čejč a programu Info Hovorany pro katastrální území Hovorany, výsledek hlasování 7 – 0 – 2
a
2) a) Rada registruje provozovateli NOEL, v.o.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého televizního programu ČT Sport (ČT4 Sport), výsledek hlasování 9 – 0 – 0
a
2) b) Rada zrušuje registraci NOEL, v.o.s. dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu převzatého vysílání v kabelových systémech pro katastrální území Čejč a Hovorany, výsledek hlasování 8 – 0 – 2

30. AnSAT – TKR s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – přerušení řízení a výzva k odstranění vad - řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu LO/36/06
Rada přerušuje s provozovatelem AnSat - TKR s.r.o. řízení o změně programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů a vyzývá ho k odstranění vad oznámení změn skutečností uvedených v přihlášce k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

31. EMURFILM, s.r.o./EMURFILM – místní (regionální) televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – žádost o prodloužení platnosti licence – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu LO/25/06
Rada prodlužuje provozovateli EMURFILM, s.r.o., IČ 60697164, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 69 dobu platnosti licence č.j. Ru/36/96 ze dne 12. března 1996 k provozování místního televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 12 let, tj. do 12. března 2020, výsledek hlasování 10 – 0 – 1

32. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek licence č. 012/94 předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/27/06
Rada stanovuje společnosti EMURFILM, s.r.o., FATEM – TV, a.s., GENUS TV a.s., Studio CLIPPER s.r.o., GIMI, spol. s.r.o., Českomoravská televizní, s.r.o., TV Morava, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o., V+J s.r.o., TV Lyra s.r.o. a ZAK TV s.r.o. účastníky řízení ve věci žádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o změnu licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenční podmínky č. 34 odst. III, vyzývá je k vyjádření a nařizuje ve věci ústní jednání, výsledek hlasování
11 – 0 – 0

33. Regionální televize DAKR, s.r.o./DAKR - místní (regionální) televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů – změna licenčních podmínek (připojovacích časů na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o.) – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/34/06
Rada nařizuje ústní jednání ve věci žádosti provozovatele Regionální televize DAKR, s.r.o. o změnu licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně připojovacích časů programu DAKR na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o., výsledek hlasování 11 – 0 – 0

- majetkové změny

34. Radio ProTon s.r.o./ Kiss Proton - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna v osobách společníků, ve výši vkladu společníků a jejich obchodních podílů a změna způsobu rozdělení hlasovacích práv - předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/46/06
Rada vydává provozovateli Radio ProTon s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně v osobách společníků, ve výši vkladu společníků a jejich obchodních podílů a změně způsobu rozdělení hlasovacích práv na100% Radio Investments s.r.o., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

35. NONSTOP s.r.o./ Rádio Krokodýl - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna zakladatelské listiny – předchozí souhlas - řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/26/06
Rada vydává provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádostech o licence dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny, a to sídla společnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

36. UPC Česká republika, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna ve společnosti – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/33/06
Rada registruje provozovateli UPC Česká republika, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu vkladů jednotlivých akcionářů, výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu akcionářů spočívající v převodu obchodního podílu minoritního akcionáře ICT Atlanta Inc., Los Angeles, USA ve výši 0, 0263 % a vkladu na základním kapitálu společnosti UPC Česká republika, a.s. ve výši 1 000 000,- Kč na majoritního akcionáře UPC Czech Holding, B.V., Amsterodam, Nizozemí, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

37. Petr Přistoupil – žádosti o převod licence na fyzickou osobu – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb. LO/45/06
Rada zastavuje s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence udělené k vysílání programu TV Praha na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0
a
Rada zastavuje s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 58. kanál Praha - Malešice na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0
a
Rada zastavuje s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 28. kanál Praha - Strahov na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0
a
Rada zastavuje s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod kmitočtového listinného povolení k 44, 46 kanálu Hradec Králové na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0
a
Rada zastavuje s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 44, 46 kanálu Hradec Králové – Chlum na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

- sankce

38. RADIO INFO, s.r.o. — Vyjádření účastníka řízeni - Řízeni o uložení pokuty účastníkovi řízení za provozování vysílání, aniž je k tornu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. (řízeni dle zákona č. 500/2004 Sb.) LO/35/06
Rada zastavuje se společností RADIO INFO, s.r.o. správní řízení za vysílání bez oprávnění dne 25. listopadu 2005 ze stanoviště Příbram 104,1 MHz podle ustanoveni § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl důvod řízení, výsledek hlasování
12 – 0 – 0

 

ANALYTICKÉ ZÁLEŽITOSTI

- analýzy vysílání

39. Česká televize – denní reklamní limity – říjen 2005 OP/016/06
1. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 1.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 137 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
2. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 207 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
3. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 3.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 267 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1

4. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 4.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 552 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
5. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 5.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 407 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
6. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 6.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 462 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
7. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 7.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 227 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
8. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 8.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 367 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
9. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 9.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 207 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
10. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 486 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
11. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 11.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 415 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
12. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 12.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 371 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
13. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 13.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 344 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
14. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 14.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 273 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
15. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 15.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 381 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
16. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 16.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 216 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
17. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 311 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
18. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 18.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 552 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
19. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 19.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 234 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
20. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 20.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 187 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
21. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 21.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 102 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
22. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 22.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 161 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
23. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 96 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
24. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 25.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 48 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
7 – 2 – 3
25. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 26.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 153 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
26. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 27.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 55 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
27. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 29.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 138 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
9 – 2 – 1
28. Rada zahajuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 30.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 28 s - a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
7 – 2 – 3

40. RADIO BONTON, a.s./Radio Deejay – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence – žádost o dočasné částečné omezení programu OP/029/06
Rada vydává provozovateli RADIO BONTON, a.s. předchozí souhlas k částečnému omezení programu Deejay v době od 22. února do 3. března2006 na základě § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

41. Česká televize/ČT 2 – pořad Kosmopolis, vysílaný dne 30. listopadu 2005 v 17.30 hod. – analýza záznamu OP/024/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Českou televizí za odvysíláni pořadu Kosmopolis dne 30. listopadu 2005 od 17.30 hod. na programu ČT 2, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

42. Česká televize / ČT1 – pořad Barvy života, televizní vizitka výstavy fotografií Jana Saudka, vysíláno 16. prosince 2005 od 12.30 hod. – analýza záznamu OP/020/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Českou televizí za odvysílání pořadu Barvy života dne 16. prosince 2005 od 12.30 hod. na okruhu ČT1 (reportáž o výstavě Jana Saudka), výsledek hlasování 12 – 0 – 0

43. United Teleshop s.r.o. /TOP TV – záznam vysílání ze dne 28.prosince 2005 – analýza záznamu OP/026/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem United Teleshop s.r.o., neboť analýza vysílání ze dne 28.prosince 2005 neprokázala porušení zákona o vysílání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

44. Český rozhlas / Český rozhlas 1- Radiožurnál — pořad Křesťanský týdeník rozhlasové vysíláni šířené prostřednictvím pozemních vysílačů ze zákona
OP/18/06
Rada zahajuje s provozovatelem Český rozhlas správní řízení pro možné porušení 31 odst. 2 zákona č. 231 /2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním komentáře Tomáše Němečka v rámci pořadu Křesťanský týdeník dne 10. prosince 2005 na programu Český rozhlas 1 - Radiožurnál a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 9 – 3 – 0

45. Radio Relax, s.r.o./Radio Relax — vysílání ze dnů 16. a 20. listopadu 2005 - analýza záznamu OP/28/06
Rada neshledala důvody k zahájeni správního řízení z moci úřední s provozovatelem Radio Relax, protože dvoudenní analýza ze dnů 16. a 20. listopadu 2005 neprokázala porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

46. SAT Plus, s.r.o./FUN1 — záznam vysílání ze dne 14.prosince 2005— analýza záznamu OP/021/06
Rada zahajuje s provozovatelem SAT Plus, s.r.o./FUN1 správní řízení pro možné porušeni 32, odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. — povinnost uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě – a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

47. CET 21, spol. s r. o. / Nova; Silvestr 2005, scénka s převlekem manželů za jeptišku a opata, vysíláno 31. prosince 2005 od 19.30 hod. – analýza záznamu OP/022/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. za odvysílání scénky v rámci pořadu Silvestr 2005, vysíláno 31. prosince 2005 od 19.30 hod., výsledek hlasování 12 – 0 – 0

48. Region Media, s. r. o. / 24.cz – část přímého přenosu z XVI. kongresu ODS, vysíláno 26. listopadu 2005 – analýza záznamu OP/023/06
Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Region Media, s. r. o. ve věci části přímého přenosu z XVI. kongresu ODS, vysíláno 26. listopadu 2005, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

49. Různí provozovatelé — aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní vysílání — podklad pro rozhodnutí o dalším postupu OP/49/06
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat.

- rozhodování o sankcích

50. EVROPA 2, spol. s.r.o. — správní řízení ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít odvysíláním televizní reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o pod názvem „TISCALI Internet 24“ po výzvě k vyjádření OPA/82/06
Rada zastavuje správní řízení, které bylo zahájeno se společností EVROPA 2 spol. s r.o. za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o pod názvem „TISCALI Internet 24“, neboť u společnosti EVROPA 2 spol. s r.o. vdaném případě nebyl dán důvod k zahájeni správního řízení, jelikož ze strany tohoto subjektu nedošlo k porušení zákona, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

51. Česká televize – vyjádření ve správním řízení č.j. Rpo/165/05 o možném porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. – neposkytnutí objektivních a vyvážených informací nezbytných pro svobodné vyjádření názorů – v pořadu „Bez obalu “ dne 16. října 2005 OPA/14/06
Rada zastavuje s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu Bez obalu dne 16. října 2005, jenž obsahoval neobjektivní a nevyvážené informace, výsledek hlasování 7 – 0 – 2

52. Česká televize – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j. Rpo/119/05-V pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (tj. neoddělená reklama), kterého se měl dopustit odvysíláním sponzorského vzkazu TELKA OPA/407/06
Rada před vydáním rozhodnutí ve věci sponzorského vzkazu TELKA odvysílaného dne 1. srpna 2005 v 19:43:26 hod. na programu ČT 1 vyčká rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

53. Česká televize – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j. Rpo/195/05-V vedenému pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že dne 24. září 2005 ve 20.16 hod. na programu ČT 1 odvysílal v pořadu Hodina pravdy reklamu, která podporuje chování ohrožující zájmy spotřebitele OPA/40/06
Rada ukládá Úřadu vypracovat dopis adresovaný MF ČR, ve kterém by ho informovala o dané situaci a dotázala se na případné kompetence MF ČR v této záležitosti, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

54. FTV Prima spol. s r.o. – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j. Rpo/197/05-V vedenému pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že dne 8. září 2005 ve 23.29 hod. na programu Prima odvysílal v pořadu VyVolení reklamu, která podporuje chování ohrožující zájmy spotřebitele OPA/42/06
Rada ukládá Úřadu vypracovat dopis adresovaný MF ČR, ve kterém by ho informovala o dané situaci a dotázala se na případné kompetence MF ČR v této záležitosti, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

55. FTV Prima, spol. s r.o. – vyjádření účastníka řízení k č.j. Rpo/199-204/05 – V a Rpo/225/05 - V správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že ve dnech 21. - 26. října 2005, resp. 19. listopadu 2005, odvysílal v pořadu VyVolení skrytou reklamu společnosti Adidas OPA/75/06
Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/199/05 - V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení dne 21. října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/200/05 - V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 22.října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/201/05 - V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 23. října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/202/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 24. října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/203/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 25. října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/204/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 26. října 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

Rada vydává provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/225/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 19. listopadu 2005, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

56. CET 21 spol. s r.o. – vyjádření účastníka řízení k zahájení správního řízení č.j. Rpo/196/05-V vedenému pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že dne 26. srpna 2005 ve 20.50 hod. na programu NOVA odvysílal v pořadu „Chcete být milionářem? “ reklamu, která podporuje chování ohrožující zájmy spotřebitele OPA/41/06
Rada ukládá Úřadu vypracovat dopis adresovaný MF ČR, ve kterém by ho informovala o dané situaci a dotázala se na případné kompetence MF ČR v této záležitosti, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

57. Esa radio, s.r.o. – vyjádření k zahájení správního řízení č.j. Rpo/224/05 o možném porušení zákona č. 231/2001 Sb., a to ustanovení § 32 odst.1 písm. g), které zakazuje vysílání pořadů, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22:00 hod. – pořad Udání dne 4. listopadu OPA/38/06
Rada vydává provozovateli ESA Radio, s.r.o. ve smyslu § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání pořadu Udání dne 4. listopadu 2005, výsledek hlasování 7 – 2 – 0

58. Esa radio, s.r.o. – vyjádření k zahájení správního řízení č.j. Rpo/223/05 o možném porušení ustanovení § 32 odst.1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., které vyžaduje, aby provozovatel bezdůvodně nezobrazoval osoby vystavené duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost a současně písm. g), které zakazuje vysílání pořadů, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22:00 hod.- pořad Udání dne 12. října 2005 se závadným obsahem OPA/37/06
Rada vydává provozovateli ESA Radio, s.r.o. ve smyslu § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání pořadu Udání dne 12. října 2005, výsledek hlasování 7 – 1 – 1

59. Česká televize – usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2005 č.j. 7 As 77/2005 - 57, kterým se odmítá kasační stížnost České televize proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2005 č.j. 8 Ca 145/2005 – 32, kterým byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/15/05 ze dne 22. března 2005, jímž byla České televizi uložena pokuta 50 000,- Kč podle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (sponzorský vzkaz Arginmax)
OPA/86/06
Rada bere na vědomí usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2005 č.j. 7 As 77/2005 - 57, kterým se odmítá kasační stížnost České televize proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2005 č.j. 8 Ca 145/2005 – 32, kterým byla zamítnuta žaloba České televize proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/15/05 ze dne 22. března 2005, jímž byla České televizi uložena pokuta 50 000,- Kč podle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (sponzorský vzkaz Arginmax).

60. Česká televize – žaloba proti rozhodnutí Rady čj: Rpo/91/05, kterým byla uložena pokuta ve výši 50.000,-Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. dle něhož je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání v době od 06,00 hodin do 22,00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Čtvrtníček, Šteindler a Vávra dne 17. dubna 2005 OPA/62/06
Rada bere na vědomí rozsudek ve věci žaloby proti rozhodnutí Rady čj: Rpo/91/05, kterým byla uložena pokuta ve výši 50.000,-Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. dle něhož je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání v době od 06,00 hodin do 22,00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých za odvysílání pořadu Čtvrtníček, Šteindler a Vávra dne 17. dubna 2005.

61. TKW s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – předchozí souhlas – řízení zahájeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu LO/22/06
Rada registruje provozovateli TKW s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 4 Sport, Filmbox, TOP TV, FUN 1, ETV Medicus, JETIX max, TV Deko a změnu názvu programu z Private Blue na Blue Hustler (časový rozsah vysílání 23:00 – 05:00 h), výsledek hlasování 12 – 0 – 0

62. Český rozhlas – žádost o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání ve vysílací síti „A“ pro další dva programy (ČRo 1, ČRo 4) - řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení LO/47/05
Rada stanovuje Českému rozhlasu v souladu s ustanovením 24a zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání v systému DVB – T ve vysílací síti „A“ pro programy ČR0 1 a ČRo 4, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

63. Žádost STEP Public Relations k.s., JOE Media s.r.o. a Ing. Miroslava Pýchy o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím LO/49/06
Rada ukládá Úřadu vyhledat a poskytnout požadované informace, výsledek hlasování
12 – 0 – 0

64. Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – přerušení řízení – prodloužení lhůty k odstranění vad - řízení zahájeno dle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu LO/55/06
Rada prodlužuje provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. lhůtu k odstranění vad oznámení o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci spočívající ve změně programové nabídky do 28. února 2006, výsledek hlasování 12 – 0 – 0

65. Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím souboru technických parametrů Hodonín 91,4 MHz/500 W
Rada uděluje společnosti Radiospol s.r.o., IČ: 276 66 395 se sídlem v Hodoníně, J. Suka 2943/3, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu s názvem Rádio DYJE s využitím souboru technických parametrů Hodonín 91,4 MHz/500 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí
a
Rada zamítá žádosti dalších účastníků v téže věci, výsledek hlasování 10 – 0 – 1