Úřední deska

14. listopadu 2016 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2016915. << méně

Zobrazit přiložený soubor

14. listopadu 2016 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Uherský Brod-město 96,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. listopadu 2016. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2016917. << méně

Zobrazit přiložený soubor

14. listopadu 2016 | Správní řízení

Dne 10. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8229/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. … více >>

Dne 10. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8229/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně se změnou stanov provozovatele. Požadovaná změna stanov spočívá v přijetí rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie. << méně

Zobrazit přiložený soubor

4. listopadu 2016 | Správní řízení

Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.7904/2016) … více >>

Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.7904/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn Radio Hity (licence č.j. Ru/277/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu a licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

4. listopadu 2016 | Správní řízení

Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.7903/2016) … více >>

Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.7903/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

24. listopadu 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 21. zasedání konaného dne 22. 11. 2016 více

23. listopadu 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 20. zasedání, konaného dne 8. 11. 2016 více

10. listopadu 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 20. zasedání konaného dne 8. 11. 2016 více

9. listopadu 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 19. zasedání, konaného dne 25. 10. 2016 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Rada se představuje

Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Martin Bezouška Mgr. Martin Bezouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Jehlička Mgr. Václav Jehlička

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 27.7.2015)

Další členové Rady >>