Úřední deska

21. srpna 2014 | Správní řízení

Dne 18. srpna 2014 byla Radě doručena žádost (čj. 7084/2014) provozovatele LIN, a. s. o udělení před… více >>

Dne 18. srpna 2014 byla Radě doručena žádost (čj. 7084/2014) provozovatele LIN, a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně výše základního kapitálu a s tím související změně seznamu akcionářů a stanov provozovatele. << méně

Zobrazit přiložený soubor

15. srpna 2014 | Správní řízení

Dne 8. srpna 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (čj. 6887/2014) prov… více >>

Dne 8. srpna 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (čj. 6887/2014) provozovatele AZ Media, a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanov provozovatele. << méně

Zobrazit přiložený soubor

13. srpna 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Vrácená zásilka - oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti provozovatele 4S PRODUCTION, a. s. o ud… více >>

Vrácená zásilka - oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti provozovatele 4S PRODUCTION, a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu Expres radio na EXPRES FM a ve změně stanov provozovatele. Důvod vrácení zásilky: Adresát je na uvedené adrese neznámý. << méně

8. srpna 2014 | Správní řízení

Dne 6. srpna 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost (č… více >>

Dne 6. srpna 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost (čj. 6819/2014) provozovatele Gama media s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

7. srpna 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz / 200 W. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

21. srpna 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 15. zasedání, konaného dne 19. 8. 2014 více

20. srpna 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 14. zasedání, konaného dne 22. 7. 2014 více

19. srpna 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva RRTV - obhájení pokut více

24. července 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 14. zasedání, konaného dne 22. 7. 2014 více

23. července 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 13. zasedání, konaného dne 1. 7. 2014 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakt Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace