Úřední deska

15. dubna 2015 | Správní řízení

Dne 13. dubna 2015 pod čj. 3708/2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“)… více >>

Dne 13. dubna 2015 pod čj. 3708/2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu BBC prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající zejména v rozšíření vysílacích bloků v českém jazyce na dobu od 6.00 do 19.00 hod. v pracovní dny a od 7.00 do 18.00 hod. o víkendech a svátcích. << méně

15. dubna 2015 | Správní řízení

Dne 13. dubna 2015 pod čj. 3709/2015 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“)… více >>

Dne 13. dubna 2015 pod čj. 3709/2015 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručeno doplnění žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu BBC prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek výslovně umožňující zařazování hudby do bloků v českém jazyce. << méně

9. dubna 2015 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 91,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 4. května 2015. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2014841. << méně

Zobrazit přiložený soubor

8. dubna 2015 | Správní řízení

Dne 30. března 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. RRTV/3278/20… více >>

Dne 30. března 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. RRTV/3278/2015) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Orchidej (licence sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne 2. října 2012) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název SIGNÁL RÁDIO BRNO. << méně

Zobrazit přiložený soubor

11. března 2015 | Doručení veřejnou vyhláškou

Od 23. 2. 2015 do 10. 3. 2015 bylo na úřední desce vyvěšeno rozhodnutí o udělení předchozího souhlas… více >>

Od 23. 2. 2015 do 10. 3. 2015 bylo na úřední desce vyvěšeno rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu společnosti GES MEDIA ASSET, a. s. ve společnosti provozovatele na společnost RADIO UNITED GROUP a. s. jako nepeněžitého vkladu a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy (zakladatelské listiny). << méně

Aktuálně

16. dubna 2015 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 14. 4. 2015 více

15. dubna 2015 | Zápis ze zasedání

Zápis z 6. zasedání, konaného dne 24. 3. 2015 více

26. března 2015 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 6. zasedání, konaného dne 24. 3. 2015 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace