Úřední deska

15. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 12. prosince 2014 pod čj. 11428/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Ra… více >>

Dne 12. prosince 2014 pod čj. 11428/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu BBC prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na ZET a změně obchodní firmy provozovatele na RadioZET s. r. o. a s tím související změně zakladatelské listiny. << méně

10. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 9. prosince 2014 pod čj. 10937/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádos… více >>

Dne 9. prosince 2014 pod čj. 10937/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení souhlasu s přeměnou společností HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. << méně

9. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 8. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10825/201… více >>

Dne 8. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10825/2014) provozovatele PS Křídla, s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy. << méně

Zobrazit přiložený soubor

9. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 5. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10824/201… více >>

Dne 5. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10824/2014) provozovatele Radio Contact Liberec, s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy. << méně

Zobrazit přiložený soubor

4. prosince 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení předchozího souhlasu s… více >>

Oznámení o žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu společnosti GES MEDIA ASSET, a. s. ve společnosti provozovatele na společnost RADIO UNITED GROUP a. s. jako nepeněžitého vkladu a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy (zakladatelské listiny). << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

18. prosince 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného dne 16. 12. 2014 více

17. prosince 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 22. zasedání, konaného dne 2. 12. 2014 více

4. prosince 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 22. zasedání, konaného dne 2. 12. 2014 více

3. prosince 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 21. zasedání, konaného dne 19. 11. 2014 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Rada se představuje

Bc. Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 5.3.2014)

Mgr. Milan Bouška Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 17.6.2009)

JUDr. Pavel Foltán JUDr. Pavel Foltán

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 17.6.2009)

Irena Ondrová PhDr. Irena Ondrová

místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 18.12.2012)

Další členové Rady >>