Úřední deska

6. ledna 2015 | Správní řízení

Dne 5. ledna 2015 pod čj. 116/2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) d… více >>

Dne 5. ledna 2015 pod čj. 116/2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu BBC prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek výslovně umožňující zařazování hudby do bloků v českém jazyce. << méně

29. prosince 2014 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-město 102,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 9. ledna 2015. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 20141181. << méně

Zobrazit přiložený soubor

20. prosince 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Od 4. 12. 2014 do 19. 12. 2014 bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení o žádosti provozovatele RADIO … více >>

Od 4. 12. 2014 do 19. 12. 2014 bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení o žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu obchodního podílu společnosti GES MEDIA ASSET, a. s. ve společnosti provozovatele na společnost RADIO UNITED GROUP a. s. jako nepeněžitého vkladu a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, seznamu společníků a společenské smlouvy (zakladatelské listiny). << méně

9. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 8. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10825/201… více >>

Dne 8. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10825/2014) provozovatele PS Křídla, s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy. << méně

Zobrazit přiložený soubor

9. prosince 2014 | Správní řízení

Dne 5. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10824/201… více >>

Dne 5. prosince 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena o žádost (č.j. 10824/2014) provozovatele Radio Contact Liberec, s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

22. ledna 2015 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 2. zasedání, konaného dne 20. 1. 2015 více

21. ledna 2015 | Zápis ze zasedání

Zápis z 1. zasedání, konaného dne 8. 1. 2015 více

9. ledna 2015 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 1. zasedání, konaného dne 8. 1. 2015 více

8. ledna 2015 | Zápis ze zasedání

Zápis z 23. zasedání, konaného dne 16. 12. 2014 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Rada se představuje

Bc. Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 5.3.2014)

Mgr. Milan Bouška Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 17.6.2009)

JUDr. Pavel Foltán JUDr. Pavel Foltán

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 17.6.2009)

Irena Ondrová PhDr. Irena Ondrová

místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 18.12.2012)

Další členové Rady >>