Úřední deska

25. září 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz/100 W << méně

Zobrazit přiložený soubor

25. září 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko-město 100,6 MHz/100 W << méně

Zobrazit přiložený soubor

22. září 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín 87,6 MHz/200 W << méně

Zobrazit přiložený soubor

18. září 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se změnou skutečností u… více >>

Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanov provozovatele a změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Expres radio prostřednictvím pozemních vysílačů podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na EXPRES FM. << méně

Zobrazit přiložený soubor

17. září 2014 | Správní řízení

Dne 17. září 2014 pod čj. 7953/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost pr… více >>

Dne 17. září 2014 pod čj. 7953/2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele Radio Černá Hora II. s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele. << méně

Aktuálně

18. září 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 17. zasedání, konaného dne 16. 9. 2014 více

17. září 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 16. zasedání, konaného dne 2. 9. 2014 více

4. září 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 16. zasedání, konaného dne 2. 9. 2014 více

3. září 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 15. zasedání, konaného dne 19. 8. 2014 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakt Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace