Úřední deska

16. září 2014 | Správní řízení

Dne 12. září 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7900/2014) pro… více >>

Dne 12. září 2014 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7900/2014) provozovatele RADIO ZLÍN, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny společnosti. << méně

Zobrazit přiložený soubor

9. září 2014 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-sídliště 87,8 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 17. října 2014. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2014858. << méně

Zobrazit přiložený soubor

29. srpna 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu provozovateli První rozhlasová s. r. o. se změnou skutečno… více >>

Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu provozovateli První rozhlasová s. r. o. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele. << méně

Zobrazit přiložený soubor

29. srpna 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Od 13. 8. 2014 do 28. 8. 2014 byla na úřední desce vyvěšena vrácená zásilka čj. bar/2838/2014 - ozná… více >>

Od 13. 8. 2014 do 28. 8. 2014 byla na úřední desce vyvěšena vrácená zásilka čj. bar/2838/2014 - oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti provozovatele 4S PRODUCTION, a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu Expres radio na EXPRES FM a ve změně stanov provozovatele. << méně

28. srpna 2014 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. září 2014. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2014806. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

4. září 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 16. zasedání, konaného dne 2. 9. 2014 více

3. září 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 15. zasedání, konaného dne 19. 8. 2014 více

21. srpna 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 15. zasedání, konaného dne 19. 8. 2014 více

20. srpna 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 14. zasedání, konaného dne 22. 7. 2014 více

19. srpna 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva RRTV - obhájení pokut více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakt Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace