Úřední deska

23. července 2014 | Správní řízení

Dne 22. července 2014 pod čj. 6248/2014 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručeno dopln… více >>

Dne 22. července 2014 pod čj. 6248/2014 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručeno doplnění žádosti provozovatele 4S PRODUCTION, a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání spočívající v udělení předchozího souhlasu se změnou označení (názvu) programu Expres radio (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. na EXPRES FM. << méně

23. července 2014 | Správní řízení

Dne 22. července 2014 pod čj. 6247/2014 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručeno dopln… více >>

Dne 22. července 2014 pod čj. 6247/2014 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručeno doplnění žádosti provozovatele RKR s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání spočívající v udělení předchozího souhlasu se změnou označení (názvu) programu Classic FM (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/140/01 ze dne 12. 6. 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. na CLASSIC PRAHA. << méně

22. července 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 97,3 MHz/50 W << méně

Zobrazit přiložený soubor

19. července 2014 | Doručení veřejnou vyhláškou

Od 3. 7. 2014 do 18. 7. 2014 byla na úřední desce vyvěšeno oznámení o změně žádosti provozovatele Pr… více >>

Od 3. 7. 2014 do 18. 7. 2014 byla na úřední desce vyvěšeno oznámení o změně žádosti provozovatele První rozhlasová s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele. << méně

11. července 2014 | Licenční řízení

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednict… více >>

Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice 88,0 MHz/100 W << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

24. července 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 14. zasedání, konaného dne 22. 7. 2014 více

23. července 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 13. zasedání, konaného dne 1. 7. 2014 více

22. července 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva RRTV - Výklad upozornění více

3. července 2014 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 13. zasedání, konaného dne 1. 7. 2014 více

2. července 2014 | Zápis ze zasedání

Zápis z 12. zasedání, konaného dne 17. 6. 2014 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakt Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace