Úřední deska

27. září 2016 | Správní řízení

Dne 23. září 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7076/2016) pro… více >>

Dne 23. září 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7076/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion Morava (licence č.j. Ru/57/99/1923) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu a licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

27. září 2016 | Správní řízení

Dne 23. září 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7077/2016) pro… více >>

Dne 23. září 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 7077/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/93/99/1593) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. << méně

Zobrazit přiložený soubor

14. září 2016 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Tábor 107,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 20151026. << méně

Zobrazit přiložený soubor

14. září 2016 | Licenční řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování r… více >>

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třebíč-komín 97,6 MHz/100 W a Jihlava-centrum 98,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016. Pro zaplacení správního poplatku uvádějte jako variabilní symbol spisovou značku, tj. 2016206. << méně

Zobrazit přiložený soubor

22. srpna 2016 | Správní řízení

V souladu s ustanovením § 35j odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii bylo dne 22. 8. 2016 u Rady… více >>

V souladu s ustanovením § 35j odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii bylo dne 22. 8. 2016 u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, Praha 2, uloženo písemné vyhotovení upozornění na porušení zákona č.j. RRTV/2414/2016-LOJ sp.zn.: 2016/730/LOJ/DON.“ << méně

Aktuálně

22. září 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 17. zasedání konaného dne 20. 9. 2016 více

21. září 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 16. zasedání, konaného dne 6. 9. 2016 více

8. září 2016 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 16. zasedání konaného dne 6. 9. 2016 více

7. září 2016 | Zápis ze zasedání

Zápis z 15. zasedání, konaného dne 23. 8. 2016 více

Nejhledanější

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

Rada se představuje

Ivan Krejčí Bc. Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Martin Bezouška Mgr. Martin Bezouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Jehlička Mgr. Václav Jehlička

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 2.6.2015)

Václav Mencl Ing. arch. Václav Mencl

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 27.7.2015)

Další členové Rady >>