Protikorupční opatření Rady
Na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 přijala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání příslušná protikorupční opatření