Judikáty
Vyhledávací podmínky
Datum rozhodnutí:
-
Žalobce / Stěžovatel:
Obsah:
Rok rozhodnutí:
Typ soudu:
Spisová značka:
Rok 2017
 Žalobce / StěžovatelObsahTyp souduSpisová značkaDatum rozhodnutí 
rozsudekRadioZET, s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2017, č.j. 3 A 128/2017 – 69, kterým se zamítá žaloba společnosti RadioZET, s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. RRTV/2017/475/str, č.j. RRTV/9663/2017-str ze dne 6. 6. 2017. Městský soud v PrazeRRTV/2017/475/str18.10.2017
rozsudekTEREZIA COMPANY s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 5A 190/2014 - 35-39 ze dne 11. 10. 2017, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. proti rozhodnutí Rady ze dne 2. 9. 2014, sp. zn./Ident. 2014/461/had/TER, č.j. had/3235/2014, jímž byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy „RAKYTNÍČEK“, odvysílané dne 15. 2. 2014 v čase 6:27:40 hodin na programu NOVA.Městský soud v Praze2014/461/had/TER11.10.2017
rozsudekFTV Prima, spol. s r. o.Rozsudek Nejvyšší správního soudu ze dne 30. 8. 2017, č. j. 6 As 202/2016 - 25, kterým se rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2016, č. j. 9 A 321/2014 - 92, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze, zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení (Prima love/změna licenčních podmínek - úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve vysílání). NSS2013/928/RUD/FTV30.8.2017
rozsudekKofola ČeskoSlovensko a.s.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2017, č. j. 5 As 51/2017 - 28, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2017, č. j. 11 A 9/2015 - 34, o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 21. 10. 2014 (Jupík Sport Aqua-skateboard2/1.4.2014/ 06:26:01/Nova Cinema/nevhodné zobrazení-80 000 Kč).NSS2014/464/had/Kof30.8.2017
rozsudekCET 21 spol. s r. o.,Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. srpna 2017, č. j. 5 As 275/2016 - 31, kterým byla zamítnuta kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2016, č. j. 11 A 19/2015 - 84 (NOVA/Televizní noviny/Na vaší straně/15.12.2013/19:30 - 100000 Kč).NSS 2014/536/DRD/CET18.8.2017
rozsudekFTV Prima, spol. s r. o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2017, č. j. 7 As 10/2017 - 31, který byla zamítnuta kasační stížnost v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2016, č. j. 9 A 129/2016 – 72 (Prima COOL/11.3.2014/7:45/Grimm - Krysař - naturalistické záběry znetvořeného těla).NSS2014/356/LOJ/FTV16.8.2017
rozsudekAllivictus s. r. o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2017, č. j. 2 As 5/2017 - 62, kterým se I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2016, č. j. 9A 26/2013 – 73, zrušuje, a II. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 13. 11. 2012, č. j. had/4041/2012, se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.NSS2012/487/had/All14.7.2017
rozsudekKofola ČeskoSlovensko a. s.Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2017, č. j. 7 As 65/2017 - 30, kterým se kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2017, č. j. 11 A 7/2015 - 36, zamítá. NSS2014/462/had/Kof22.6.2017
rozsudekKofola ČeskoSlovensko a.sRozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5.2017, č. j. 4 As 36/2017 - 32, kterým se kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2017, č. j. 11 A 8/2015 – 32, zamítá.NSSproti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2017, č. j. 11 A 8/2015 – 3224.5.2017
usneseníTV CZ, s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu, č. j. 10 As 64/2017 - 101, ze dne 16. 5. 2017, kterým se kasační stížnosti nepřiznává odkladný účinek (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč - správní řízení o uložení pokuty - s provozovatelem)NSS2014/810/RUD/TV16.5.2017
usneseníTV CZ, s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu, č. j. 10 As 64/2017 - 101, ze dne 16. 5. 2017, kterým se kasační stížnosti nepřiznává odkladný účinek (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč - správní řízení o uložení pokuty - s provozovatelem)NSS2014/810/RUD/TV16.5.2017
usneseníTV CZ s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu, č. j. 9 As 55/2017-86, ze dne 5. 5. 2017, kterým se kasační stížnosti odkladný účinek nepřiznává (ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 300 000 Kč - správní řízení o uložení pokuty - s provozovatelem)NSS2014/808/RUD/TV5.5.2017
usneseníTV CZ, s.r.o.Usnesení Nejvyššího správní soudu, č. j. 10 As 64/2017 - 98, ze dne 4. 5. 2017, kterým se Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017, čj. 10 As 64/2017-88, ruší (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč - správní řízení o uložení pokuty - s provozovatelem). NSS2014/810/RUD/TV4.5.2017
usneseníTV CZ, s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu, 9 As 54/2017 - 89, ze dne 4. 5. 2017, kterým se kasační stížnost odkladný účinek nepřiznává ACTIVE TV/Kvíz/16.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč - správní řízení o uložení pokuty - s provozovatelem)NSS2014/807/RUD/TV4.5.2017
rozsudekHAMCO, s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 131/2016 -43 ze dne 26. 4. 2017, kterým se zamítá kasační stížnost společnosti HAMCO, s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2016, č.j. 8 A 19/2016 - 45-49.NSS3 As 131/2016-4326.4.2017
usneseníTV CZ s.r.o.Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017, č. j. 10 As 64/2017 - 88, kterým se řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. /ident.2014/810/RUD/TV, č. j. RRTV/418/2015-RUD, zastavuje (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč). NSS2014/810/RUD/TV20.4.2017
usneseníDONEAL, s.r.o.Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2017, č. j. I. ÚS 529/17, kterým byla ústavní stížnost společnosti DONEAL, s. r. o. odmítnuta (JOJ Cinema/9.7.2015/11:30-14:00 - neposkytnutí záznamu).Ústavní soud2015/786/LOJ/DON3.4.2017
rozsudekFTV Prima, spol. s r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 5A 50/2013 - 37-41, ze dne 24. 2. 2017, kterým se rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, č. j. had/288/2013, sp. zn./Ident.: 2012/494/had/FTV zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení (Prima COOL/Prima Family/Pokerstars.net/verze 1-3/leden 2012 - zakázaná reklama - SPOJENÍ 2012/363-365 - 50 000 Kč).Městský soud v Praze2012/494/had/FTV25.2.2017
rozsudekTEREZIA COMPANY s. r. o.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2017, č. j. 9A 19/2014 - 35, kterým se rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. Ident.: 2013/718/had/TER, č. j. had/10/2014, zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení (Rakytníkový olej/28.5.2013/12:55:53/TV ŠLÁGR/TELESHOPPING - LÉČEBNÉ ÚČINKY-100 000).Městský soud v Praze 2013/718/had/TER22.2.2017
rozsudekKofola Československo, a.s.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 7/2015 - 36-, ze dne 19. 1. 2017, kterým se žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21.10.2014, sp.zn. /Ident.:2014/462/had/Kof, č. j. had/3826/2014, zamítá (Kofola ČeskoSlovensko a.s./Jupík Crazy Aqua-tobogan/1.4.2014/06:27:25/Televize Barrandov-nevhodné zobrazení-150 000).Městský soud v Praze2014/462/had/Kof19.1.2017
rozsudekKofola Československo a.s.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 8/2015 - 32-, ze dne 19. ledna 2017, kterým se rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 21.10.2014 sp.zn. /Ident.:2014/463/had/Kof, č. j. had/3838/2014 zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení (Kofola ČeskoSlovensko a.s./Jupík Crazy Aqua-tobogan/1.4.2014/06:27:25/Televize Barrandov-nevhodné zobrazení-150 000).Městský soud v Praze2014/462/had/Kof19.1.2017
rozsudekKofola Československo a.s.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 9/2015 - 34-, ze dne 19. 1.2017, kterým se rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 21.10.2014 sp.zn. /Ident.:2014/464/had/Kof, č.j. had/3841/2014 zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení (Kofola ČeskoSlovensko a.s./Jupík Crazy Aqua-tobogan/1.4.2014/06:27:25/Televize Barrandov-nevhodné zobrazení-150 000).Městský soud v Praze2014/462/had/Kof19.1.2017
rozsudekTV CZ s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 37/2015 - 41, ze dne ,17. 1. 2017, kterým se žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2015, č.j. sp. zn./ident.2014/807/RUD/TV, č. j. RRTV/414/2015-RUD, zamítá (ACTIVE TV/Kvíz/16.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč).Městský soud v Praze2014/807/RUD/TV17.1.2017
rozsudekTV CZ s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 35/2015 - 42, ze dne 17. 1. 2017, kterým se žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2015, č. j. sp. zn./ident.2014/808/RUD/TV, č. j. RRTV/417/2015-RUD, zamítá (ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 300 000 Kč).Městský soud v Praze2014/808/RUD/TV17.1.2017
rozsudekTV CZ s.r.o.Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11A 36/2015 - 41, ze dne 17. 1. 2017, kterým se žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2015, č. j. sp. zn./ident.2014/810/RUD/TV, č. j. RRTV/418/2015-RUD, zamítá (ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 Kč). Městský soud v Praze2014/810/RUD/TV17.1.2017